ติดต่อสอบถาม

บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์  ชั้น 1/1 และ 2/1  ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  10120

 

หมายเลขโทรศัพท์ :  02-648-3600

หมายเลขโทรสาร :  02-648-3920

A-Life Plan :  02-648-3333

Email :  [email protected]

อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง :  02-612-8969

LINE :  @rabbit_life

 

เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดประจำปี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม