ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลรายปี

ข้อมูลปี 2563 ⭳  ข้อมูลปี 2564 ⭳ 
 
ข้อมูลปี 2562 ⭳  ข้อมูลปี 2561 ⭳  ข้อมูลปี 2560 ⭳ 

ข้อมูลรายไตรมาส

ปี 2565

ไตรมาส 1 / 2565 ⭳ 

 

ปี 2564

ไตรมาส 1 / 2564 ⭳  ไตรมาส 2 / 2564 ⭳  ไตรมาส 3 / 2564 ⭳ 

ปี 2563

ไตรมาส 1 / 2563 ⭳  ไตรมาส 2 / 2563 ⭳  ไตรมาส 3 / 2563 ⭳ 

 

 

ปี 2562

 
ไตรมาส 1 / 2562 ⭳  ไตรมาส 2 / 2562 ⭳  ไตรมาส 3 / 2562 ⭳ 

 

ปี 2561

ไตรมาส 1 / 2561 ⭳  ไตรมาส 2 / 2561 ⭳  ไตรมาส 3 / 2561 ⭳ 

 

ข้อมูลรายเดือน

 

ปี 2564

 
เดือนมกราคม ปี 2564 ⭳  เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564 ⭳  เดือนมีนาคม ปี 2564 ⭳  
     
เดือนเมษายน ปี 2564 ⭳  เดือนพฤษภาคม ปี 2564 ⭳   เดือนมิถุนายน ปี 2564 ⭳   
     
เดือนกรกฎาคม ปี 2564 ⭳  เดือนสิงหาคม ปี 2564 ⭳  เดือนกันยายน ปี 2564 ⭳ 
     
เดือนพฤศจิกายน ปี 2564 ⭳     ปี 2563

 
เดือนกรกฎาคม ปี 2563 ⭳  เดือนสิงหาคม ปี 2563 ⭳  เดือนกันยายน ปี 2563 ⭳  
     
เดือนตุลาคม ปี 2563 ⭳  เดือนพฤศจิกายน ปี 2563 ⭳  เดือนธันวาคม ปี 2563 ⭳