นโยบายการใช้คุกกี้

 

นโยบายการใช้คุกกี้  

บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด [18 พฤษภาคม 2565]

 

นอกเหนือจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)    (“บริษัทฯหรือ เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์กับบริษัทฯ โดยข้อมูลที่ท่านแบ่งปันกับบริษัทฯ ช่วยให้เราและพันธมิตรทางธุรกิจสามารถจัดหาบริการและนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้เหมาะแก่ท่านและความต้องการของท่าน 

บริษัทฯ ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูล โดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัทฯ (นโยบายการใช้คุกกี้”) นี้ ซึ่งจะใช้บังคับกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์ก ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ ที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราอาจเปลี่ยนแปลง และ/หรือปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้นี้เป็นครั้งคราว โดยเราจะแจ้งท่านเพิ่มเติมหากมีการปรับปรุงที่สำคัญ เราจะระบุวันที่นโยบายการใช้คุกกี้ของเราได้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดไว้ทางด้านบนของนโยบายการใช้คุกกี้ ทั้งนี้ เราสนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายการใช้คุกกี้นี้อย่างระมัดระวัง และตรวจสอบนโยบายการใช้คุกกี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราอาจดำเนินการตามข้อกำหนดในนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ 

 

  1. คุกกี้คืออะไรและทำไมบริษัทฯ จึงใช้คุกกี้

คุกกี้ คือ ข้อมูลหรือข้อความขนาดเล็กที่ส่งออกไปยังคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ และใช้ในการจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่าน และใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มต่าง ๆ ในการบริหารจัดการเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้บนเว็บไซต์ หรือในการจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้ โดยคุกกี้บางตัวมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากหากปราศจากคุกกี้ดังกล่าวเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ คุกกี้อื่น ๆ ช่วยให้บริษัทฯ เข้าใจถึงการใช้งานเว็บไซต์ของท่านมากขึ้น ทำให้เราสามารถปรับปรุงประสบการณ์ในการท่องเว็บไซต์ของท่าน และยังช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของท่าน และทำให้ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเราได้สะดวกมากขึ้น โดยคุกกี้สามารถจดจำชื่อผู้ใช้ของท่านได้อย่างปลอดภัย รวมถึงสามารถจดจำการตั้งค่าภาษาของท่านได้อีกด้วย  

 

  1. บริษัทฯ ใช้คุกกี้ประเภทใดบ้าง

บริษัทฯ ใช้คุกกี้ของบริษัทฯ และคุกกี้ของบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ 

  1. ท่านจะควบคุมคุกกี้ได้อย่างไร

เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านสามารถควบคุมได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ โดยหากท่านปฏิเสธ การลบหรือบล็อกคุกกี้อาจส่งผลต่อประสบการณ์ผู้ใช้ของท่าน และหากไม่มีคุกกี้แล้ว ท่านอาจไม่สามารถใช้ฟีเจอร์หรือพื้นที่ของเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วน หรืออาจใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์ของบริษัทฯ น้อยลง โดยหากท่านไม่ได้ตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธคุกกี้ ระบบจะใช้คุกกี้ตามที่อธิบายด้านบนเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ และหากท่านต้องการลบคุกกี้หรือหากท่านเปลี่ยนใจ ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้ 

 

  1. รายละเอียดติดต่อของบริษัทฯ

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของบริษัทฯ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ (Data Protection Officer : DPO) ได้ที่ 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ที่อยู่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 1/1 และ 2/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

เบอร์โทรศัพท์ 02-648-3600 เวลาทำการ 08.00-17.00 น. 

เว็ปไซต์ www.rabbitlife.co.th อีเมล [email protected]